top of page
DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR LÁZ

Rok vzniku: 2013  Město: Láz

DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR LÁZ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Žánr:

Divadelní kroužek – Vlastní tvorba

Působení:

Dětský divadelní soubor Láz zahájil svou činnost dne 12. září 2013 v obci Láz. Jeho patnáct členů je ve věkovém rozmezí mezi osmým až šestnáctým rokem. Pod vedením své vedoucí, Anny Petruškové, se soubor schází jedenkrát týdně v obecním sále. Činnost souboru nespočívá pouze v nácviku představení pro veřejnost, ale také v systematické práci s výchovnou dramatikou. Během školního roku se soubor spolupodílí na kulturních akcích obce Láz.

Divadelní hra s názvem Tam, kde končí tma je určena zejména dětem od II. stupně ZŠ a dospělým. Jedná se o Surrealistický příběh, ve kterém hlavní hrdina Benjamin překonává a vstřebává své vlastní rozporuplné emoce a učí se jim porozumět. Hoch, který je již několik týdnů v sanatoriu, se setkává s vílami, které jej žádají o pomoc zachránit jejich říši před neústupnou tmou. Podaří se Benjaminovi tmu přemoci? A není to vše vlastně jen blouznivý sen?

YOUTUBE

INTERNETOVÉ STRÁNKY

ČLENOVÉ SOUBORU

Vedoucí souboru: Anna Petrušková

Herci: Bělka Matyáš, Buriánová Nikola, Burian Tomáš, 

Hordijenková Daniela, Hordijenko Denis,

Hordijenková Dominika, Kopecká Eliška, Kopecká Markéta,

Melichar Filip, Pechová Johana, Traxler Jan, Barbora Lavičková, Tereza Skalická

bottom of page